Obuwie antyelektrostatyczne

 

Obuwie antyelektrostatyczne

 

Zaleca się, aby obuwie antyelektrostatyczne było stosowane wtedy, gdy zachodzi konieczność zmniejszenia możliwości naładowania elektrostatycznego, poprzez odprowadzenie ładunków elektrostatycznych tak, aby wykluczyć niebezpieczeństwo zapłonu od iskry, np. palnych substancji i par oraz gdy nie jest całkowicie wykluczone ryzyko porażenia elektrycznego spowodowanego przez urządzenia elektryczne lub elementy znajdujące się pod napięciem. Zaleca się jednak zwrócenie uwagi na to, że obuwie antyelektrostatyczne nie może zapewnić wystarczającej ochrony przed porażeniem elektrycznym, gdyż wprowadza jedynie pewną rezystancję elektryczną miedzy stopą a podłożem. Jeżeli niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego nie zostało całkowicie wyeliminowane, niezbędne są dalsze środki w celu uniknięcia ryzyka. Zaleca się, aby takie środki oraz wymienione niżej badania były częścią programu zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy.

Zaleca się, aby zgodnie z doświadczeniami rezystancja elektryczna wyrobu zapewniająca pożądany efekt antyelektrostatyczny w okresie użytkowania była niższa niż 1 000 MΩ. Dla nowego wyrobu dolną granicę rezystancji elektrycznej określono na poziomie 100 kΩ, aby zapewnić ograniczoną ochronę przed niebezpiecznym porażeniem elektrycznym lub przed zapłonem w sytuacji uszkodzenia urządzenia elektrycznego pracującego przy napięciu do 250 V. Jednak użytkownicy powinni być świadomi tego, że w określonych warunkach obuwie może nie stanowić dostatecznej ochrony i dla ochrony użytkownika powinny być zawsze podjęte dodatkowe środki ostrożności.

 

Rezystancja elektryczna tego typu obuwia może ulec znacznym zmianom w wyniku zginania, zanieczyszczenia lub pod wpływem wilgoci. Obuwie to nie będzie spełniało swojej założonej funkcji podczas użytkowania w warunkach mokrych. Jest więc niezbędne dążenie do tego, aby obuwie spełniało swoją założoną funkcję odprowadzania ładunków i zapewniało ochronę przez cały czas eks-ploatacji. Zaleca się użytkownikom ustalenie wewnątrzzakładowych badań rezystancji elektrycznej i prowadzenie ich w regularnych i częstych odstępach czasu.

 

Jeśli obuwie jest użytkowane w warunkach, w których materiał podeszwowy ulega zanieczyszczeniu, zaleca się, aby użytkownik zawsze sprawdzał właściwości elektryczne obuwia przed wejściem w obszar niebezpieczny.Zaleca się, aby w miejscach, gdzie używane jest obuwie antyelektrostatyczne, rezystancja podłoża nie była w stanie zniwelować ochrony zapewnianej przez obuwie.Zaleca się także, aby w czasie użytkowania obuwia żadne elementy izolujące, z wyjątkiem dziewiarskich wyrobów pończoszniczych, nie były umieszczane pomiędzy podpodeszwą obuwia i stopą użytkownika. Jeśli jakakolwiek wkładka jest umieszczana pomiędzy podpodeszwą i stopą, zaleca się sprawdzanie właściwości elektrycznych układu obuwie/wkładka.

 

Właściwości antyelektrostatyczne sprawdzane są na obuwiu z umieszczoną w nim wyściółką. By zapewnić właściwości antyelektro-statyczne obuwie powinno być użytkowane o oryginalną wyściółką. Może ona być zastąpiona wyłącznie wyściółką tego samego typu zakupioną u producenta