RĘKAWICE ATG

RĘKAWICE ATG

 

WYJAŚNIENIA OZNACZEŃ RĘKAWIC

 

- kliknij na piktogram celem zapoznania się z ofertą rękawic przebadanych wg danej normy

 

- pod tabelą podział wg kategorii producenta

 

EN 420:2003

Zalecenia Ogólne

(kateg.niebezpieczenstwa,

rozmiary, oznakowanie,

oznaczenia, itd.)

EN 374:2003

AKL

≥ 3 (z 12)
chemiczne
> 30 minut

 

Zagrożenia chemiczne

Odporność na przenikanie

środków chemicznych.

Trzycyfrowy kod literowy

dotyczy liter oznaczających

3 z podanych 12 środków

chemicznych, w których

przypadku uzyskano czas

przebicia min. 30 minut.

Ocena: 1 – 6 (10 – 480 minut).

A: Methanol

K: Wodorotlenek sodu 40%

L: Kwas siarkowy 96%

EN 388:2003

A B C D

Niebezp.mechaniczne

A: Wytrzym. na Ścieranie (0-4)

B: Wytrzym. Na ciecie (0-5)

C: Wytrzym. na rozdarcie (0-4)

D: Wytrzym.na przekłucie(0-4

EN 407:2004

A B C D E F

Niebezp.termiczne (Ciepło/Ogień)

A: Łatwopalność (0-4)

B: Ciepło przy dotyku (0-4)

C: Ciepło Konwekcyjne (0-4)

D: Ciepło Promieniujące (0-4)

E: Male odpryski metalu

ciekłego (0-4)

F: Wystawienie na bezpośrednie

działanie Surowca ciekłego (0-4

EN 374:2003

Niewielkie zagrożenia chemiczne

Piktogramem wodoszczelności

oznaczane są te rękawiczki, w

których przypadku nie uzyskano

czasu przebicia min. 30 minut

wobec co najmniej 3 z poda-

nych 12 środków chemicznych,

ale które spełniają wymagania

próby penetracji.

EN 511:2006

A B C

Niebezp.zimna

A: Zimno Konwekcyjne (0-4)

B: Zimno przy dotyku (0-4)

C: Nieprzemakalność(0-1)

EN 374:2003

Zagrożenia migrobiologiczne

Przesiąkanie: próba przesią-

kania powietrza i/lub wody

oraz kontrola jakościowa

AQL

.

Ocena 3 - AQL <0,65 / G1

 

Instrukcje dotyczące prania

wyjaśnienia dotyczące oznaczeń