Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Spis treści:

§ 1 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 2 WARUNKI OGÓLNE ZAMÓWIENIA, WARUNKI ZAMAWIANIA, I SPRZEDAŻY:

§ 3 DOSTAWA i JEJ KOSZTY

§ 4 POLITYKA ZWROTÓW

§ 5 REKLAMACJE

§ 6 DANE DOTYCZĄCE PRZELEWU:

§ 7 INFORMACJE DODATKOWE

 

§ 1 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez "Master Eko" Teresa Kurek, Beata Szymoniak spółka jawna. sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez usługobiorców ze sklepu internetowego master-bhp.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin stanowi- w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną- regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Sklep internetowy master-bhp.pl zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.master-bhp.pl i świadczy drogą elektroniczną- zgodnie z niniejszym regulaminem- następujące usługi:

 • umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w bazie sklepu internetowego master-bhp.pl za pomocą koszyka zamówień

4. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Dostęp do sieci Internet,
 • Do poprawnego wyświetlania zawartości sklepu należy użyć aktualnej wersji przeglądarki internetowej, na dowolnym systemie operacyjnym. Sklep został zoptymalizowany do poprawnego działania dla przeglądarek: Chrome, Safari, Opera, Firefox,Internet Explorer od wersji 9 i wyżej
 • Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies.
  • posiadanie aktywnego konta e-mail

5. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego master-bhp.pl przez Klienta, w celu:

 • utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy;
 • dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców;
 • prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego master-bhp.pl;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej;

6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez usługobiorcę odpowiedniego formularza (rejestracyjnego / wysyłkowego). Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony

7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy.

8. Usługobiorca który zarejestrował Konto Klienta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną  lub pisemnie na adres wzkazany przez sklep poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta do usługodawcy. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną usuwając Konto Usługobiorcy w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charaterze bezprawnym, oraz gdy podejmuje działania blokujące korzystanie ze Sklepu przez innych Usługobiorców.

9. Słownik pojęć:

 • Sprzedawca, usługodawca, właściciel sklepu – "Master Eko" Teresa Kurek, Beata Szymoniak spółka jawna z siedzibą w Opolu mieszczącą się przy ul. Fabrycznej 31, 45-349 Opole, NIP: 754-276-50-91 Numer KRS: 0000202379, REGON: 532438641, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu.VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Adres email do korespondencji: esklep@master-bhp.pl
  Numer telefonu do kontaktu: 604333014, 604243488, Tel/fax: 774551339
 • Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.master-bhp.pl
 • Klient, kupujący, usługobiorca – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 • Karta produktu - strona internetowa sklepu, zawierająca szczegółowe informację o cenie pojedynczego towaru, jego opis, czas realizacji zamówienia, 

9. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

Rejestracja użytkownika:Rejestracja użytkownika przebiega poprzez wybór opcji „Zarejestruj” dostępnej na stronie www.master-bhp.pl i podstronach. Klient zostanie poproszony o podanie nazwy swojego konta email, ustalenie hasła, zapoznanie się z regulaminem i polityką prywatności poprzez odhaczenie znacznika w odpowiednim polu, oraz podanie kodu z obrazka. Po wprowadzeniu powyższych danych, należy kliknąć na formularzu przycisk „zarejestruj”. W tym momencie na adres mailowy podany przy rejestracji zostaje wysłana prośba o potwierdzenie utworzenia konta. Celem finalizacji rejestracji w przesłanym mailu należy kliknąć na link „Potwierdź rejestrację”. Podczas pierwszego logowania klient zostanie poproszony o podanie danych płatnika oraz danych wysyłkowych.

Logowanie do sklepu: Logowanie użytkownika przebiega poprzez wybór opcji „Zaloguj” dostępnej na stronie www.master-bhp.pl i podstronach, a po załadowaniu strony poprzez podanie adresu mailowego i ustalonego podczas rejestracji hasła oraz kliknięcie na przycisk „Zaloguj”.

Procedura składnia Zamówienia:

dla użytkowników posiadających zarejestrowane konto: użytkownik korzystając ze sklepu, dokonuje wyboru towaru, który chce zakupić poprzez odszukanie strony-karty produktu, wybranie opcji z podanych na stronie, wskazanie ilości a następnie kliknięcie na przycisk „Dodaj do Koszyka”. W każdej chwili można dokonać edycji lub usunięcia produktów znajdujących się w koszyku, po kliknięciu na graficzny przycisk przedstawiający koszyk na kółkach, dostępny w nagłówku strony. Na tej samej stronie Kupujący podaje pozostałe dane potrzebne do realizacji Zamówienia, loguję się jeśli nie zrobił tego wcześniej, po wykonaniu tych czynności, klient wybiera opcję (poprzez jej kliknięcie) „Przejdź to potwierdzenia” celem dalszego procedowania. Na ekranie następnie wyświetli się strona określająca szczegółowo warunki na jakich zostaje zawarta umowa kupna sprzedaży. Klient wciąż może dokonać edycji Zamówienia poprzez kliknięcie na opcję „Wróć do koszyka” lub ostatecznie potwierdzić zawarcie umowy kupna sprzedaży klikając na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”, przed jego wyborem konieczne jest zapoznanie się z prawem do odstąpienia od umowy oraz regulaminem, powyższy fakt potwierdza się poprzez zaznaczanie kwadratowego pola „Zapoznałem się z moim prawem do odstąpienia od umowy oraz regulaminem”.

- dla użytkowników nie posiadających zarejestrowanego konta: użytkownik korzystając ze sklepu, dokonuje wyboru towaru, który chce zakupić poprzez odszukanie strony-karty produktu, wybranie opcji z podanych na stronie, wskazanie ilości a następnie kliknięcie na przycisk „Dodaj do Koszyka”. W każdej chwili można dokonać edycji lub usunięcia produktów znajdujących się w koszyku, po kliknięciu na graficzny przycisk przedstawiający koszyk na kółkach, dostępny w nagłówku strony. Na tej samej stronie Kupujący podaje pozostałe dane potrzebne do realizacji Zamówienia, akceptuje regulamin oraz politykę prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola,  następnie klient wybiera opcję (poprzez jej kliknięcie) „Przejdź to potwierdzenia” celem dalszego procedowania. Na ekranie następnie wyświetli się strona określająca szczegółowo warunki na jakich zostaje zawarta umowa kupna sprzedaży. Klient wciąż może dokonać edycji Zamówienia poprzez kliknięcie na opcję „Wróć do koszyka” lub ostatecznie potwierdzić zawarcie umowy kupna sprzedaży klikając na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”, przed jego wyborem konieczne jest zapoznanie się z prawem do odstąpienia od umowy oraz regulaminem, powyższy fakt potwierdza się poprzez zaznaczanie kwadratowego pola „Zapoznałem się z moim prawem do odstąpienia od umowy oraz regulaminem”.

Uruchomienie i wyłączanie usługi newsletter: Po zalogowaniu na stronie internetowej sklepu, należy kliknąć na zakładkę „moje konto”, następnie „Newsletter”. W wyświetlonej tabelce „Dane subskrypcji” klient poprzez zaznaczenie kwadratowego pola może wyrazić zgodę na otrzymywanie newsletterów w podanej w tabeli kategorii lub poprzez odznaczenie wyrażoną zgodę cofnąć.

10.   Metody korygowania błędów we wprowadzonych zamówieniach.

W przypadku złożenia Zamówienia zawierające błędne dane, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą: mailowo na adres: esklep@master-bhp.pl   lub telefonicznie (nr tel.: 77 455 13 39, 604 333 014, 604 243 488)  celem ich sprostowania. Skorygowanie błędów jest możliwe tylko przed wysyłką towaru.

11.   Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Sprzedawca podejmuje na bieżąco wszelkie działania mające na celu zapewnienie poprawne funkcjonowanie Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się niezwłocznie usuwać wszelkie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników Sklepu.
Użytkownikowi przysługuje uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu.
Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu oraz o niewłaściwej jakości usług dostępnych za pośrednictwem Sklepu.
Nieprawidłowości, należy zgłaszać na adres email esklep@master-bhp.pl o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości Sprzedawcy lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.


12.   Ochrona danych osobowych

"Master Eko" Teresa Kurek, Beata Szymoniak spółka jawna przetwarza dane osobowe m.in. w związku z:

* kontaktowaniem się z kontrahentami za pomocą poczty elektronicznej (np. w celu obsługi zamówień lub reklamacji)

* utrzymywaniem strony internetowej

* prowadzeniem sklepu internetowego

* dystrybucją newslettera

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez spółkę danych osobowych zamieszczono w polityce prywatności (polityka prywatności).


§ 2 WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA, I SPRZEDAŻY:

Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma "Master Eko" Teresa Kurek, Beata Szymoniak spółka jawna z siedzibą w Opolu mieszczącą się przy ul. Fabrycznej 31, 45-349 Opole. Telefon/fax: 077 455 13 39.NIP: 754-276-50-91 Numer KRS: 0000202379, REGON: 532438641, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu.VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Adres email do korespondencji: esklep@master-bhp.pl
Numer telefonu do kontaktu: 774551339, 604333014, 604243488

Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem http://www.master-bhp.pl Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji Zamówienia. Zamówienie potwierdzone do realizacji nie może zostać anulowane. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym http://www.master-bhp.pl jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży. Każde zamówienie może być przez zamawiającego anulowane do czasu, kiedy nie otrzymał potwierdzenia realizacji zlecenia. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku:
- nie podania adresu ulicy w adresie dostawy lub
- nie podania numeru domu w adresie dostawy lub
- nie podania kodu pocztowego w adresie dostawy lub 
- nie podania nazwy miejscowości w adresie dostawy lub
- nie podania nazwiska osoby odbierającej towar
Do ceny towarów należy doliczyć koszty dostawy.


Podczas pierwszego zamówienia towarów należy zarejestrować się w sklepie. Po złożeniu pierwszego zamówienia firmy będące płatnikami VAT powinny wysłać faxem na numer 077-455-13-39 oświadczenie o tym, że są płatnikiem VAT numer NIP oraz upoważnień dla firmy "Master Eko" Teresa Kurek, Beata Szymoniak spółka jawna na wystawienie faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Ceny w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich. Cenami Głównymi są ceny zawierające podatek VAT (ceny brutto). Przy realizacji zamówień powyżej kwoty 2000,00 brutto będzie pobierana zaliczka w wysokości 30% wartości zamówienia. Kwota zaliczki może podlegać negocjacji pod nr. telefonu: 77-455-13-39.

Kupujący ma możliwość wyboru typów płatności:

 • przelew na konto
 • przesyłka kurierska za pobraniem (płatność za całe zamówienie plus przesyłkę kurierską za pobraniem - przy odbiorze) - opcja ta jest możliwa jedynie w przypadku paczek o wadze do 30 kg i o wartości do 1000zł brutto

Realizacja zamówienia rozpocznie się w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Czas realizacji zamówienia obejmuje również czas dostawy.
Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji:
- w dniu otrzymania przez klienta maila informującego o przyjęciu zamówienia do realizacji
Kupujący powinien uiścić zapłatę za zamówienie w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia i wyboru sposoby zapłaty w formie przedpłaty.
Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni kalendarzowych chyba że na karcie produktu określono termin krótszy.
W przypadku zamówienia kliku produktów o rożnych terminach realizacji za wiążący uważa się termin najdłuższy.
W przypadku wyboru sposobu płatności w formie przelewu na konto zakupiony towar zostanie wysłany kupującemu po zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedawcy

Wpłat należy dokonywać na konto:
"Master Eko" Teresa Kurek, Beata Szymoniak spółka jawna
Bank: ING Bank Śląski
Numer Konta: 35 1050 1504 1000 0092 3989 8761
Po otrzymaniu zapłaty firma wysyła zamówione towary wraz z fakturą VAT lub paragonem, w zależności od wyboru klienta w procesie rejestracji danych.


§  3 DOSTAWA i JEJ KOSZTY

Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon). W przypadku chęci otrzymania faktury VAT klient jest zobowiązany poinformować o tym obsługę do momentu przejścia zamówienia w status zrealizowanego.
Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką kurierską.
- istnieje możliwość wysyłki kurierskiej za pobraniem, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową z pracownikiem sklepu

- dostawy realizowany są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Koszt przesyłki kurierskiej:

 • paczka do 30kg przy przedpłacie, DHL Kurier - (21,90zł netto/26,94zł brutto)
 • paczka do 30kg za pobraniem, DHL Kurier – (23,90zł netto/29,40zł brutto)
 • paczka do 30kg przy przedpłacie, InPost Kurier - (18,50zł netto/22,76zł brutto)
 • paczka do 30kg za pobraniem, InPost Kurier – (20,50zł netto/25,22zł brutto)
 • paczka za pośrednictwem InPost Paczkomat – (13,50zł netto/16,61zł brutto)
 • paczka za pośrednictwem ORLEN Paczka – (10,90zł netto/13,41zł brutto)
 • odbiór własny w siedzibie firmy "Master Eko" Teresa Kurek, Beata Szymoniak spółka jawna. - bezpłatnie

Dla zamówień przekraczających kwotę 500zł netto (615 zł brutto) towar jest wysyłany na koszt firmy "Master Eko" Teresa Kurek, Beata Szymoniak spółka jawna.

§ 4 POLITYKA ZWROTÓW

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres [podmiotu prowadzącego sklep internetowy] podany w niniejszym Regulaminie. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie kompletnego Towaru i zamówienia.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

W załączeniu do regulaminu znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

1)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta  lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. koszulki z nadrukiem o treści wskazanej przez konsumenta);

3)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do  użycia;

4)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało  otwarte po dostarczeniu;

5)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, której zwrotu dokonał, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
"Master Eko" Teresa Kurek, Beata Szymoniak spółka jawna 45-349 Opole, ul. Fabryczna 31
Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

Konsument ma prawo po otrzymaniu przesyłki zbadać jej stan i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń ma prawo żądać spisania protokołu bądź odmówić przyjęcia przesyłki.

§ 5 REKLAMACJE
PROCEDURA REKLAMACYJNA:

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczenia rzeczy bez wad

W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady fizycznej lub prawnej towaru zawiadamia on Sprzedającego o zaistniałym fakcie w dowolnej formie, korzystając ze sposobów porozumiewania się określonych w niniejszym Regulaminie. 
Formularz reklamacyjny o którym mowa powyżej powinno zawierać następujące dane:

 • dane zgłaszającego wadę,
 • określenie towaru którego zgłoszenie dotyczy (nazwa, producent, itp.),
 • data zakupu,
 • dokument potwierdzający dokonanie zakupu towaru
 • data stwierdzenia istnienia wady,
 • opis wady,
 • żądanie zgłaszającego,
 • podpis składającego zawiadomienie.

Do zgłoszenia należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie zakupu oraz reklamowany produkt.

Konsument posiada cztery uprawnienia w przypadku, gdy rzeczy którą zakupił ma wady:

1. Odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady
Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna

2. Wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad lub usunięcie wady
Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.


Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur:

Prowadzenie przez Sklep postępowanie reklamacyjne nie ogranicza:
prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej którą każdy konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów; dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.
Spory pomiędzy konsumentem, mogą być rozstrzygnięte w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter. Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl

Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. 

 

§ 6 DANE DOTYCZĄCE PRZELEWU:


Nazwa Banku: ING Bank Śląski
Numer Konta: 35 1050 1504 1000 0092 3989 8761
Tytuł przelewu: Zapłata za... (nr zamówienia + login)

§ 7 INFORMACJE DODATKOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy:

 • Kodeks Cywilny
 • Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)


Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny) zamieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.


Nazwa Banku: ING Śląski
Numer Konta: 35 1050 1504 1000 0092 3989 8761
Tytuł przelewu: Zapłata za... (nr zamówienia + login)

§ 7 INFORMACJE DODATKOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy:

 • Kodeks Cywilny
 • Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)


Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny) zamieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.